Koers & welvaren

Het eigenhandig sturen op een zingevende koers.

Koers & welvaren

Het eigenhandig sturen op een zingevende koers.

Er zijn meer dan ooit ruime mogelijkheden tot persoonlijke groei en keuzes. We worden voortdurend uitgenodigd om onszelf beter te leren kennen en verder te ontwikkelen. Hoe vaak heb je het al gehoord: ontdek je talent, blijf jezelf, word wie je bent, blijf authentiek? En wellicht had je daarbij het gevoel dat je niet wist waar je het zoeken moest, of wat je precies moest doen?

Koers bepalen en behouden

In een programma van in totaal vijf dagdelen verdeeld over drie dagen met na afloop een uur persoonlijke coaching bouwen we langs vragen als ‘Waar kom ik vandaan?’, ‘Wat heeft mij bepaald?’, ‘Waar hoor ik bij?’ en ‘Waar verlang ik naar?’, ‘Wat wil ik bieden?’ en ‘Waar word ik enorm blij van?’ aan een persoonlijk betekenisvolle koers en onderzoeken we eventuele belemmeringen om voluit koers te gaan zetten.

We verkennen wat ons tot steun kan zijn in die ruimte tussen een vraag en een antwoord, een vraagstuk en een aanpak, tussen stimulus en respons. Wat biedt ons houvast in de keuzes op wat later soms cruciale momenten in ons leven blijken te zijn?

Ik heb een scherper zicht op de doelen die ik belangrijk vind en hoe ik daar dichterbij kan komen en ik heb nu helder voor ogen dat ik ook afscheid kan nemen van dingen. Jullie aangename en lichte toonzetting werkte uitnodigend haalde naar boven waar het echt om gaat. Het is echt mooi wat jullie neerzetten; ik gun heel veel mensen om dit ook te ervaren.

Yvonne

Resultaat

Na dit programma heb je jouw koers vertaald in concrete doelen, zicht op datgene wat je ondersteunt en op dat wat je mogelijk juist belemmert om deze doelen te realiseren en handvatten om daar mee om te gaan. Ook heb je concrete acties om stap voor stap je doelen te bereiken.

De deelnemers waren gefocust en bereid zich raakbaar op te stellen. Jullie hebben het klimaat hiervoor geschapen. Het programma was eenvoudig en doeltreffend. Het heeft mijn doel teruggebracht tot haalbare concrete stappen.

Edith

Wie zijn wij?

Wij, Harry Slegh en Dorthe Schipperheijn, hebben een heel andere achtergrond in opleiding en carrière, maar eenzelfde inspiratie en visie als het gaat om leven en ontwikkelen.

Wij geloven dat de zin van het leven voortkomt uit de keuzes die je maakt.

Wij dragen graag bij aan de verkenning van wat voor jou wezenlijk is, om je te inspireren en uit te nodigen daar invulling aan te geven. Om tot gegronde keuzes te komen.

Harry Slegh

Personal coach, teambegeleider en vakfotograaf, met als karakteristieken: anders kijken en anders doen. Steeds met lichtvoetige indringendheid op zoek naar ontwikkelmogelijkheden waarbij vooral de dynamiek tussen persoon, context en professionele opgave specifieke aandacht krijgt.
Bekijk Harry’s LinkedIn hier

Dorthe Schipperheijn

Coach, procesbegeleider & interim-manager, met als karakteristieken: inlevend, optimistisch, doelgericht, met oog voor de menselijke maat. Met een open blik op zoek naar wat er nog meer mogelijk is, persoonlijk, relationeel en professioneel.
Lees hier meer over Dorthe

Ik realiseerde me, door ‘stil’ te staan, waar ik nu sta in mijn leven. Het gaf een goed gevoel om de dromen die ik heb nog eens goed op een rijtje te zetten. Het motto van de dag komt voor mij neer op: ‘het leven kan je overkomen, maar je bepaalt zelf hoe je daarop reageert of mee omgaat.

Leonie

Open inschrijving

Driedaagse Retraite van 30 maart tot 1 april 2022

  • Nadere informatie volgt!

Minimaal 10 – maximaal 12 mensen
Locatie: Centraal in het land

De opzet van het programma

  • Een afzonderlijk (online) intakegesprek
  • Twee maal twee dagdelen aaneengesloten
  • Tussentijds een verdiepingssessie van een dagdeel
  • Een uur persoonlijke (online) coaching

Toen ik begon aan het coaching traject met het thema ‘Koers en Welvaren’ had ik nooit gedacht, of durven denken, dat ik er zoveel uit zou halen als dat ik gedaan heb.

Dorthe heeft mij op een hele warme, vertrouwelijke en vooral professionele manier aan de hand genomen tijdens de reis naar mezelf. Middels interessante en openbarende oefeningen, belangrijke vragen en diepe gesprekken heb ik een grote positieve verandering in mijzelf ervaren. Het coaching traject leerde mij dat ik alles al in mij heb om de juiste keuzes te maken op dit hobbelige pad naar volwassenheid en dat ik vooral moet vasthouden aan wie ik echt ben en me niet moet laten stappen in de rol die men van mij verwacht. Dankjewel Dorthe, voor alles.

Merel Godelieve

In Company en teamcoaching

Organisaties die ruimte willen bieden om de persoonlijke kracht en motivatie van medewerkers te benutten in hun bedrijfsdoelen bieden wij een variant van Koers en Welvaren aan. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever stellen we het programma op samen waarin we persoonlijke doelen van medewerkers verbinden aan de organisatiedoelen of teamdoelen.

In dit programma krijgen medewerkers zicht op hun persoonlijke waarden en doelen en verbinden we deze met de koers van de organisatie. Concrete doelen en acties bieden houvast om met elkaar koers te zetten naar het overkoepelende perspectief.

 

De opzet van het programma

  • Een afzonderlijk intakegesprek met de opdrachtgever en de afzonderlijke deelnemers.
  • Drie dagdelen aaneengesloten
  • Tussentijdse individuele coaching
  • Twee dagdelen aaneengesloten

Aanmelding / informatie

Als het bovenstaande je aanspreekt, ben je van harte welkom om contact op te nemen of je in te schrijven voor de volgende training.